Beau Sens
Bennie & Suzanne Wouters-Geerts - 014 / 51 55 60 - info@beausens.be


Zwemvijver


"Ondergedompeld in een mooie gedachte

Je allereerste duik in natuurwater,…. mooier en intenser bestaat niet!

De aromatische geuren van vele bloemen en planten, de talrijke geluiden van vogels, insecten en amfibieën.

Wuivende grassen in een prachtig groene omgeving.

Water dat in eerste instantie fris aanvoelt, maar al na enkele seconden als een ‘behaaglijke jas’ je lichaam omsluit."


Beau Sens zwemvijvers prikkelt alle zintuigen en geeft je die mooie herinnering van die allereerste duik blijvend terug.

Een zwemvijver is een waterpartij aangepast aan het frequente gebruik door mensen.
Meestal een constructie met rechte wanden, een helofytenfilter om het water te zuiveren,
optioneel verwarming, een skimmingsysteem om het oppervlak vrij te houden van ronddrijvend materiaal,
een trapconstructie om makkelijk in en uit het water te geraken, …
zijn enkele van de aanpassingen nodig om zorgeloos te kunnen zwemmen en spelen.

Al snel volgt de vraag: Waarom kies ik voor een zwemvijver en niet voor een klassiek zwembad?

Welnu, eigenlijk is dit een omgekeerde redenering, want waarom zou je een klassiek zwembad verkiezen als je ook voor een zwemvijver kan opteren?

 • Een zwemvijver is gezonder voor jouw huid, ogen en ademhalingsstelsel en voor het milieu.

 • Een zwemvijver is goedkoper in onderhoud mits enkele simpele basisregels in acht genomen.

 • Een zwemvijver is esthetisch mooier dan een afgedekt zwembad.

 • Een zwemvijver brengt meer leven in de tuin.

 • Een zwemvijver biedt jezelf en je kinderen een heel nieuwe wereld om te ontdekken en in te spelen.

 • Strakke zwemvijvers kunnen er uitzien als zwembaden, maar met folie zijn ook ander vormen mogelijk.


 • Een echte verrijking voor uw tuin !
  Natuurlijke filtering

  De filtering gebeurt door een natuurlijk ecologisch systeem in het water. Dat wil zeggen dat micro-organismen die in de moeraszone ( filterzone) huizen zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Het zijn zij die zorgen voor de afbraak van onder andere algen en bezinksel. We spreken van natuurlijke of biologisch zuivering indien de kringloop van stoffen in stand wordt gehouden door biologische processen, waarbij afvalstoffen steeds verder worden afgebroken en zodoende dus worden verwijderd uit het water. In vijverwater bevinden zich altijd organische afvalstoffen ( ammoniak en daardoor weer nitriet ). Deze stoffen worden door bacteriën afgebroken tot nitraat. Dit nitraat ( plantenvoeding ) wordt door planten weer opgenomen als bouwstenen voor de groei. Om voldoende bacteriën hiertoe te kunnen huisvesten maakt men gebruik van oppervlakte-vergrotende materialen. In dit geval bestaat dit uit het lavagrind, of substraat, in het plantengedeelte van de zwemvijver. In dit lavagrind zet men de benodigde vijverplanten. Deze planten verzorgen de biologische afbraak om zo te komen tot zuiver water, waarbij sommige ook nog zuurstof aan het water afgeven. Deze zuurstof komt alle biologische processen dan weer ten goede.
  Werkwijze "De vijf stappen naar uw droomvijver" :
  • In een persoonlijk gesprek maakt de klant de wensen kenbaar en vervolgens zal er op locatie beoordeeld worden of de plannen uitvoerbaar zijn.
  • Het maken van een offerte en eventueel een ontwerp. Bij akkoord plannen we de werkzaamheden in.
  • Het bouwen van de vijver.
  • Oplevering van de vijver, waarbij u uitleg krijgt over het filtersysteem.
  • Enkele weken na oplevering testen we de waterkwaliteit en plegen we onderhoud aan het filtersysteem.

 • Belangrijk : De eerste afspraak is steeds vrijblijvend en gratis !
 • home

  grafstukken

  zwemvijver

  koi

  infrarood sauna

  poolhouse prieel

  contact & partners